FUZJE I PRZEJĘCIA

Transakcja M&A (Mergers and Acquisitions) jest jedną z podstawowych obszarów bankowości inwestycyjnej umożliwiającą osiągnięcie określonych zamierzeń strategicznych i finansowych. Fuzje i przejęcia niosą za sobą szereg możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, z których najistotniejszą jest zmiana struktury kapitałowej, poprawa sytuacji finansowej oraz wzmocnienie pozycji na rynku.  

Copernicus Securities SA doradzał przy fuzjach i przejęciach największym firmom na rynku kapitałowym, w których kluczową rolą było zaprojektowanie i zrealizowanie projektu, który umożliwiłby skuteczną i możliwie najkorzystniejszą transformację.  Bogate doświadczenie, kompleksowe i indywidualne podejście do każdego projektu pozwala na wypracowanie zawsze optymalnych rozwiązań.

Do obszarów działalności Copernicus Securities SA w zakresie M&A należy:

  • Analiza potencjalnych ścieżek rozwoju
  • Proponowanie struktury i modelu finansowania transakcji
  • Przeprowadzenie due diligence
  • Sporządzenie wyceny DCF i porównawczej
  • Stworzenie obszernej dokumentacji transakcyjnej
  • Przygotowanie transakcji jej prowadzenie oraz optymalizację jej warunków